EVENTS / MEDIA

29/06/2023 | AGLANJAZZ 2023, NICOSIA
27/07/2023 | TECHNOPOLIS 20, PAPHOS
30/07/2023 | POLYXOROS SYNERGEIO, LIMASSOL
25/08/2023 | PARADISE JAZZ FESTIVAL, GIALIA, PAPHOS
12/12/2023 | TECHNOPOLIS 20, PAPHOS
14/12/2023 | NEW DIVISION, NICOSIA
8/8/2024 | HOT SOAP, LARNACA, ALBUM RELEASE